Manuele therapie

Manuele Therapie is bedoeld voor klachten van het bewegingsapparaat, dat wil zeggen de wervelkolom en gewrichten in armen en benen.

Klachten in de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken. Zo’n stoornis van het gewricht wordt ook wel ‘functiestoornis’ genoemd. Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak
van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen.

De manueeltherapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door het toepassen van speciale bewegingen van de lichaamsdelen rond het gewricht waardoor de beweeglijkheid snel wordt vergroot en de pijn afneemt.
Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de manueeltherapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden danwat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. Over het algemeen ervaren patienten dit niet als pijnlijk.
Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in gewrichten kunnen door de manueeltherapeut positief beinvloed worden. Daarbij kunt u denken aan:

  • hoofd- en nekpijn
  • nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen
  • rugklachten doortrekkend naar de borst en lage rugklachten
  • bepaalde vormen van duizeligheid
  • stijve gewrichten na een ongeval of na gipstoepassing

Tijdens de eerste behandeling voert de manueeltherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de klacht zelf, maar ook waardoor de klacht is ontstaan. Ook bekijkt de manueeltherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht.

Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld.

U kunt zonder verwijzing van een huisarts of specialist door een manueeltherapeut worden onderzocht en behandeld.

Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende opleiding manuele therapie heeft gevolgd met een duur van 4 jaar. De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) zorgt voor de registratie en verplichte na- en bijscholing van de manueeltherapeut. Daardoor wordt u bij een door de NVMT erkende manueeltherapeut altijd behandeld door iemand die ter zake kundig is.