Revalidatie voor ex-Corona patiënten

Heeft u Corona / COVID 19 gehad en zit u met klachten als gevolg van dit ingrijpende virus?

 

Mensen die het Corona-virus hebben ondergaan hebben soms veel restklachten.

Deze klachten kunnen onder andere bestaan uit:

 • longproblemen,
 • vermoeidheid,
 • gewricht en spierklachten,
 • verlies van conditie en kracht,
 • psychische problemen

Binnen ons team is Kelly Smalwood gespecialiseerd in long- en hartrevalidatie en heeft een cursus revalidatie na COVID-19 afgerond. Wij zijn aangesloten bij Chronisch Zorgnet en het longnetwerk LEF010 (longnetwerk regio Rijnmond).

Wat als u al uit het ziekenhuis bent of als u thuis met Corona klachten heeft gezeten?

Onze praktijk houdt zich op de hoogte en volgen de nieuwste ontwikkelingen en adviezen en deze passen we toe in de trainingen. Omdat het virus helemaal nieuw is zullen de inzichten mogelijk nog veranderen, maar voor ons staat uw herstel voorop. Wat kan de onze praktijk u bieden? Een gespecialiseerde training voor Corona-revalidanten. Hierbij nemen we uw actuele klachtenbeeld mee en naar uw situatie voorafgaand aan de besmetting.  Samen met u stellen we een plan met doelen samen.

 

Welke mogelijkheden bieden wij aan:

 • Training in onze trainingsfaciliteit waar wij beschikken de nodige apparatuur, ruimte en hulpmiddelen
 • Ademhalingstraining: technieken om bijvoorbeeld slijm op te hoesten en ademhalingstechnieken verbeteren
 • Ademhalingsadviezen tijdens training
 • Opbouwschema om te revalideren richting uw normale leef- en werkomstandigheden
 • Fysiotherapeutische behandelingen voor uw pijnklachten, stijve spieren of gewrichten Begeleiding induw herstelproces met eventueel voorlichting over herstel belemmerende of bevorderende factoren zoals hersteltijd, slaap en voeding
 • Mogelijkheden tot nazorg om ook na revalidatie fit en gezond te blijven
 • Indien nodig kan begeleiding ook op afstand geleverd worden (telefonisch, videobellen, oefeningen)

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kan u contact opnemen met de praktijk: contact