Oncologische Fysiotherapie

De oncologiefysiotherapeut is een gespecialiseerd fysiotherapeut die zich bezig houdt met de fysiotherapeutische behandeling en het coachen van patiënten met kanker. Om de oncologische patiënt goed te kunnen begeleiden, is kennis van de ziekte en de gevolgen van de ziekte van groot belang. Daarnaast is kennis van de medische behandelingen en diens gevolgen essentieel. De oncologiefysiotherapeut is specialist op dit gebied en daarmee op de hoogte van de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de fysiotherapeutische behandeling bij mensen met kanker.

De ziekte zelf en/of de ondergane medische behandeling kunnen tot gevolg hebben dat patiënten problemen ervaren in werk, hobby’s, sport etc. Denk hierbij aan:
– verminderde spierkracht
– conditieverlies
– vermoeidheid
– spanningsklachten
– pijnklachten
– littekenweefsel
– huidveranderingen
– contracturen
– verminderde beweeglijkheid
– verstoorde lichaamsbeweging
– ademhalingsproblemen

De oncologiefysiotherapie kan worden ingezet in alle fasen van het ziekteproces van kanker.
In de curatieve fase, de herstelfase, de palliatieve fase en in de terminale fase. Iedere fase vereist kennis en een verschillende aanpak, daarbij staan de doelen van de patiënt centraal.

De wetenschap binnen de kankergeneeskunde heeft de laatste jaren niet stil gestaan. Dankzij verschillende screeningsmogelijkheden en betere behandelmethoden krijgt kanker en de gevolgen ervan steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt. Iedere patiënt verwerkt dit op zijn/haar manier en moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut kan in dit proces een coachende en ondersteunende rol innemen.